Yukarı

Yol Çizgileri

Devamlı yol çizgileri: İki şerit ve iki yönlü karayolunda, dönemeç tepe üstü, kavşak yaya ve okul geçidi, demiryolu geçidi, dar köprü ve tünel gibi yerlerin yaklaşımında şerit değiştirilemeyeceğini ve öndeki araçların geçilemeyeceğini belirler.
Kesik yol çizgileri: Trafik kurallarına uymak şartıyla sürücülerin, yol ve trafik durumuna uygun olduğunda, öndeki araçları geçmek için şerit değiştirebileceğini gösterir.
Devamlı ve kesik yol çizgileri: Yanyana çizilmiş devamlı ve kesik yol çizgilerinin bulunduğu yerlerde sürücüler, manevra başlangıcında kendilerine en yakın olan çizginin anlamına göre davranırlar. 
Yanyana iki devamlı çizgi: Bu çizgi, yolu bölünmüş yol durumuna getirdiğinden, bu çizgi boyunca karşı yönün kullandığı şeritlere girilmez.

NOT: Bir kişi sürekli olarak 5 saat, yarım saat dinlendikten sonra 4 saat daha araç kullanabilir. 24 saatte bir kişi toplam 9 saat araç kullanabilir.
NOT: Alkollü iken araç kullananlara para, puan ve hapis 6 ay trafikten men cezası verilir. Uyuşturucu kullananlara sürekli olarak trafikten men, para ve hapis cezası verilir.
NOT: Bir yıl içinde 100 hata puanını dolduranlara 2 ay trafikten men, aynı yıl içerisinde 2 defada 100 hata puanını dolduranlara 4 ay trafikten men, 3 defa dolduranlara tamamen trafikten men cezası verilir.

 Yol Çizgisi

 KESIK ÇIZGİ
Kesikli yol çizgisi görüsü açık,düz yol kesimlerine çizilir.Bu çizgi boyunca kurallara uymak trafik tehlikeye düşmemek kaydiyla öndeki aracı geçmek gibi sebeplerle serit değistirebilecegimizi bildirir.

  DEVAMLI ÇİZGİ

yol çizgisi
Bu çizgi boyunca hiçbir sebeple sol şeride geçilmez ve üzerinden gidilemez.(Tirmanma seridi bulunan üç şeritli ve iki yönlü yol kesimlerinde en sağdaki şeride geçme hali müstesna).Öndeki araçları geçmenin yasak oldugu kavsak,tepe üstü,dönemeç, yaya geçidi,köprü,tünel gibi yerlerin yaklaşımında çizildiği için şerit değistirilemez. 

 yol çizgisi

 KESİK VE DEVAMLI ÇİZGİ YANYANA İSE
Bu çizgi boyunca araçlara en yakin olan çizginin anlamina göre hareket edilir. Kesikli çizgiye yakın olan araç şerit değistirebilir,düz çizgiye yakın olan araç serit degistiremez . 

 PARALEL DEVAMLI ÇIZGI

 PARALEL DEVAMLI ÇİZGİ
Bu çizgi taşıt yolunu bölünmüş yol durumuna getiren ayırıcı (Röfüs) anlamındadir.Bu Çizgiler boyunca karşı yönden gelen trafik için ayrılmış yol bölümüne girilmez.

 OKLU ÇIZGILER

OKLU ÇİZGİLER
Gidise ayrılmış çok seritli yollarda sürücülerin yapmak zorunda oldukları hareketleri göstermek maksadıyla tasit yoluna yazılan yazılar ve çizilen işaretlerdir. Özellikle kavşak yaklaşımlarında, gidilecek yöne göre uygun şeride girilmesini hatırlatır.

 Yol Üst Çizgileri

yol ustü çizgiler

Geçilmez. Bu çizginin geçis amaciyla dahi hiçbir zaman ihlal edilmemesi gerekir. 

 

yolustü çizgiler

Bir yönde geçiş. Kesik çizgi tarafinaki taşıtlar bu çizgileri geçis amacıyla ihlal edilebilirler. Ancak sürekli çizi tarafindaki taşıtlar geçis amacıyla bu çizgileri ihlal edemezler.

 yol ustü dur çizgisi

 Dur çizgisi. Bu çizgiye geldiginizde mutlaka durmalısınız.

 yol üstü çizgisi

 Kavşak okları. Kavşaklara yaklaşımda hangi şeritlerdeki taşıtlarin hangi yöne döneceklerini belirtir. 

 yol üstü cizgi

 Kısıtlanmış alan. Çapraz çizgilerle taranmış alana girilmemelidir.

 yol üstü çizgi

 Park yapılmaz hatti. Bu şekildeişaretlenmiş alanlara park yapılmamalıdır.

  Yaya geçidi

Yaya geçidi. Yaya geçitlerinde yayaların geçislerine izin verilmelidir.

 yol üstü çizgi

 Gerekli durumlarda bu çizgiye geldiginizde mutlaka durmalısınız.

 yol çizgisi

Serit ayirma çizgisi. Aynı veya ters yönlü trafik akışı olan şeritleri ayırmada kullanılabilir. Geçişlerde bu çizgi gerektiğinde ihlal edilebilir.