Yukarı

08 ARALIK 2013 MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI DENEME TESTİ

Sınavda toplam 50 soru sorulmuştur. Sınavda başarılı olabilmeniz için 70 üzerinde puan almalısınız.

İLKYARDIM TESTİ

 

1. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?

A) İlaçla tedavi etmek
B) Tıbbi yardım için iletişim kurmak
C) Durumun kötüleşmesini engellemek
D) Yaşamı korumak ve sürdürülmesini sağlamak

2 . Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

 
A) Sinir sisteminde
B) Dolaşım sisteminde
C) Sindirim sisteminde
D) Solunum sisteminde

3. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A) Kollarının baş hizasında durmasına
B) Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
C) Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
D) Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına

4. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hastanın ayaklarının yükseltilmesi
B) Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi
C) Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması
D) Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması

5. Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?

A) Yüzünün sararmasından
B) Nabız sayısının azalmasından
C) Vücut sıcaklığının azalmasından
D) Göğüs kafesinin yükselmesinden

6. Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?

A) Burun kanamaları
B) Atardamar kanamaları
C) Kılcal damar kanamaları
D) Toplardamar kanamaları

7. Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

A) 1-2 dakika
B) 5-10 dakika
C) 15-20 dakika
D) 30-40 dakika

8. Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması
B) Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması
C) Göğüs kemiği 6 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
D) Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması

9. Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
B) Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkıca sarılır.
C) Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
D) Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.

10. Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kan dolaşımını yavaşlatmak
B) Solunum sıkıntısını azaltmak
C) Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak
D) Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek

11. Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında dıştan uygulanacak olan atelin boyu ne kadar olmalıdır?

A) Topuktan dize kadar
B) Dizden kalçaya kadar
C) Topuktan kalçaya kadar
D) Topuktan koltuk altına kadar

12. Burkulmalar nerelerde meydana gelir?

A) Hareketsiz eklem bölgeleri
B) Hareketli eklem bölgelerinde
C) Sadece bacak eklemlerinde
D) Sadece kol eklemlerinde

13. Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

A) Omurgasında kırık olan
B) Kaburgasında kırık olan
C) Birinci derece yanığı olan
D) Kolunda yara ve kırık olan

14. Sindirim yolu zehirlenmelerinde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

A) Bilinci yerinde olmayan hastanın kusturulmaması
B) Zehirlenmenin neden kaynaklandığının belirlenmesi
C) Besin zehirlenmesi 2 saati geçmiş ise hastanın hemen kusturulması
D) Çamaşır suyu zehirlenmelerinde hastanın kesinlikle kusturulmaması ve bol su içirilmesi

15.  Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A) Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
B) Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
C) Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
D) Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ TESTİ
 

16. Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?

A)
B)
C)
D)

17. Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

 
A) Yavaş ve dikkatli geçmeli
B) Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
C) Yolun açık olduğunu bildirdiği için hızlı geçmeli
D) Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girmemeli

18. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?


A) Hızlandırma işareti

B) Yavaşlatma işareti

C) Geç işareti

D)  Dur işareti

19. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

A) 1 - 2
B) 1 - 3
C) 2 - 4
D) 3 - 4

20. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?


A) Hızını artırması
B) Sert fren yapması
C) Vitesi boşa alması
D) Uygun vitesle inmesi

21. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

A)
B)
C)
D)

22.  Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

A) Azami hız sınırını
B) Geçme yasağı sonunu
C) Taşıtın giremeyeceğini
D) Hız sınırlaması sonunu

23. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
B) Duraklama ve park etme yasağını
C) Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu
D)Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini

24. Taşıt yolu üzerine çizilen \"devamlı yol çizgisi\" sürücüye neyi bildirir?

A) Öndeki araçların geçilemeyeceğini
B) Hiçbir sebeple durulamayacağını
C) Sağ bankette durulamayacağını
D) Sağ şeritten gidilemeyeceğini

25. Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?  

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

26. I- Aracın yük ve teknik özelliğine
II- Görüş, yol, hava ve trafik durumuna III- Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına
Sürücüler, hızlarını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

27. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?    

A) Geçiş mesafesi
B) Takip mesafesi
C) Görüş mesafesi
D) İntikal mesafesi

28. Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?     

A) Sağ şeride geçmek
B) Sığınma cebine girmek
C) Önündeki aracı geçmek
D) Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak

29. Kavşaklara yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları doğrudur?   

A) Park etmeleri
B) Şerit değiştirmeleri
C) Hızlarını azaltmaları
D) Yolcu indirip bindirmeleri

30. Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?   

A) Şerit değiştirilmesi
B) Öndeki aracın geçilmesi
C) Aracın hızının artırılması
D) Geçiş hakkı kuralına uyulması

31. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?    

A) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
B) Çevreyi rahatsız etmemeye
C) Trafik yasaklarına
D) Hız sınırlamasına

32. Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hâllerden hangisi durmaya örnektir?     

A) Park etmek için manevra yapılması
B) Aracın arızalanması nedeniyle durulması
C) 10 dakika süre ile beklenmesi
D) Yolcu indirilip bindirilmesi

33. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması zorunludur?     

A) Sis ışıklarının
B) Park ışıklarının
C) Uzağı gösteren ışıkların
D) Acil uyarı ışıklarının

34. Şekildeki banketli yoldan geceleyin faydalanmak isteyen yayanın, aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

    

A) Açık renkte elbise giymesi
B) Kendi gidiş yönüne göre sağ bankette yürümesi
C) Kendi gidiş yönüne göre sol bankette yürümesi
D) El fenerini sürücülerin dikkatini dağıtmadan kullanması

35. Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işaretinin yandığını gören arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?     

A) Aracını durdurmalı
B) Diğer sürücüleri uyarmalı
C) Dikkatli ve yavaş geçmeli
D) Hızını artırarak uzaklaşmalı

36. Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri (%) verilmiştir. Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?     

A) Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.
B) Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.
C) Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
D) Trafikteki araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.

37. B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?  

A) Kamyon
B) Minibüs
C) Otomobil
D) Kamyonet

38. Trafik kazalarında olay yerine ışıklı işaret veya yansıtıcı koymanın amacı nedir?   

A) Yardım istemek
B) Çok sayıda yaralının olduğunu bildirmek
C) Diğer sürücülerin dikkatini çekerek uyarmak
D) Kazanın sadece maddi hasarlı olduğunu bildirmek

39. I- Çekme halatı
II- Pense, tornavida
III- Kriko, bijon anahtarı
IV- Bir çift patinaj zinciri
Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
    

A) I ve II
B) I, II ve III
C) II, III ve IV
D) I, II, III ve IV

40. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?     

A) Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
B) Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
C) Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
D) Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
MOTOR TESTİ
 

41. Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fren
B) Motor
C) Egzoz
D) Diferansiyel

42. Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir?

A) Marş dişlisinin
B) Volan dişlisinin
C) Triger kayışının
D) Endüksiyon bobininin

43. Aşağıdakilerden hangisi, silindirdeki yanmış gazın egzoz borusu ve susturucu yoluyla dışarı atılmasını sağlar?

A) Hava filtresi
B) Emme supabı
C) Emme manifoldu
D) Egzoz manifoldu

44. Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?

A) Buji
B) Flaşör
C) Distribütör
D) Kontak anahtarı

45. Akü sülfürik asit içerdiğinden, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?

A) Tiner ile yıkamak
B) Bol su ile yıkamak
C) Antifriz ile yıkamak
D) Fren hidroliği ile yıkamak

46. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?

A) Far ayarı
B) Buji ayarı
C) Avans ayarı
D) Rölanti ayarı

47. Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar?

A) Diferansiyel
B) Alaşımlı jant
C) Fren hidroliği
D) Isıtma bujisi

48. Aşağıdakilerden hangisi motora ilk hareketi verir?

A) Konjektör
B) Alternatör
C) Marş motoru
D) Şarj dinamosu

49. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

A) Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
B) Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
C) Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
D) Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu

50. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar?

A) Radyatör
B) Vantilatör
C) Termostat
D) Hararet göstergesi

51. I- Motor soğutma suyunun eksilmesi
II- Devridaim pompası kayışının kopması
III- Radyatör üzerinde bulunan fan motorunun arızalanması
Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

52. Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında, gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir. Yanmıyorsa, arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

A) Akü şarj ikaz ışığının ampülünde
B) Motor devir göstergesinde
C) Soğutma fanında
D) Soğutma fanında

53. Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı korumak için kullanılır?

A) Flaşör
B) Sigorta
C) Far anahtarı
D) Sinyal ampulü

54. Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?

A) Sis lambaları
B) Plaka lambaları
C) İç aydınlatma lambalar
D) Acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları

55.  Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisi devrede iken yanar?

A) Arka sis lambası
B) Kısa hüzmeli farlar
C) Uzun hüzmeli farlar
D) Sol sinyal lambaları

56.  Kavrama (debriyaj) sistemi, motorun hareketinin aşağıdakilerden hangisine iletilmesinde veya kesilmesinde görev yapar?

A) Vites kutusuna
B) Alternatöre
C) Marş motoruna
D) Fren balatalarına

57.Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A) El freninin arızalanmasına
B) Yakıt tüketiminin artmasına
C) Şarj lambasının yanmasına
D) Radyatör peteklerinin tıkanmasına

58. Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur?

A) Debriyajın kaçırması
B) Fren balatalarının yeni olması
C) Fren lambalarının yanmaması
D) Fren hidrolik sisteminde sızıntı olması

59. Aşağıdakilerden hangisinin bozulması ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur?

A) Buji ayarının
B) Rot ayarının
C) Avans ayarının
D) Rölanti ayarının

60. Aracın gelecekteki performansı için motorun alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Uzun yolda aynı hızla gidilmeli
B) Sürekli sert ve ani fren yapılmalı
C) Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılmalı
D) Motor soğukken çok çabuk hızlanılmalı