Yukarı

12 OCAK 2014 MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI DENEME TESTİ

Sınavda toplam 50 soru sorulmuştur. Sınavda başarılı olabilmeniz için 70 üzerinde puan almalısınız.

İLKYARDIM TESTİ

1. Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?

A) Trafik
B) Girişim
C) Yöntem
D) İlk yardım

2 .Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?

 
A) Hücre
B) Organ
C) Sistem
D) Destek doku

3. Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tıbbi yardım istenmesi
B)  Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
C) Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
D) Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması

4. Bak-Dinle-Hisset yönteminde \"Dinle\" ne anlama gelir?

A) Trafik işaretçilerinin dinlenmesi
B) Yaralının soluk sesinin dinlenmesi
C) Yaralıların şikayetlerinin dinlenmesi
D) Etrafta siren sesi olup olmadığının dinlenmesi

5. \"Holger-Nielsen\" (sırttan bastırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?

A) Omurga yaralanmalarında
B) Kapalı göğüs yaralanmalarında
C) Boylamasına karın yaralanmalarında
D) Ağız-burun çevresinin kanamalı yaralanmalarında

6. I- Atardamar kanamaları
II- Toplardamar kanamaları
III- Kılcal damar kanamaları
Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

7. Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

A) 40
B) 60
C) 80
D) 100

8. Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Yarası sarılarak uyutulur.
B) Kanama yoksa önemsenmez.
C) Solunum yolu açık tutularak sevk edilir.
D) Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır.

9. Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?

A) Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği
B) Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi
C) Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı
D) Yakıcı maddeyle temas şekli

10. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

A) Sert bir zemine sırtüstü yatırmak
B) Dik oturur şekilde pozisyon vermek
C) Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek
D) Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olmasını sağlamak

11. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A) Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
B) Nabız atışlarının sürekli hızlanması
C) Bulantı ve kusmanın olması
D) Vücut sıcaklığının artması

12. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açık karın yarası olan
B) Bilinci yerinde olmayan
C) Ayak kemiğinde kırık olan
D) Solunum yolu zehirlenmesi olan

13. Bir kişinin asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark ediliyor. Bilinci yerinde olan bu kişiye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?

A) Kusturmak
B) Bol su içirmek
C) Açık havaya çıkarmak
D) Sarımsaklı yoğurt yedirmek
TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ
 

14. Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir?

A) Taşıt
B) Tren
C) Ulaşım
D) Taşıma

15. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Düz gitmeleri
B) Sağa döneceklerse beklemeleri
C) Düz gideceklerse beklemeleri
D) Yol açıksa sola dönüş yapmaları

16. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

A) Dur işareti
B) Dönüş işareti
C) Yavaşlatma işareti
D) Hızlandırma işareti

17. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 
A) Demir yolu alt geçidine
B) Demir yolu üst geçidine
C) Kontrollü demir yolu geçidine
D) Kontrolsüz demir yolu geçidine

18. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A) Açılan köprü

B) Sola tehlikeli viraj

C) Soldan daralan kaplama

D)  Sola tehlikeli devamlı viraj

19. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Kamyonlar için geçme yasağı sonunu
B) Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini
C) Kamyonlar için geçme yasağı başlangıcını
D) Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu

20. Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

21. Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

A)
B)
C)
D)

22. Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

A) Diğer şeride geçemez
B) Önündeki aracı geçebilir
C) Takip mesafesini azaltabilir
D) Sol şeritte sürekli seyredebilir

23. Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

A) 80
B) 100
C) 110
D) 120

24. Şekle göre tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü, şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?

A) 5 numaralı aracın geçmesini
B) 4 numaralı aracın yavaşlamasını
C) 1 numaralı aracın sağa geçmesini
D) 2 numaralı aracın şerit değiştirmesini

25. \"88-89 Kuralı\" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?    

A) Fren mesafesini
B) Duruş mesafesini
C) Takip mesafesini
D) İntikal mesafesini

26. Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

A) Yaya
B) Traktör
C) Otomobil
D) Motosiklet

27. Geceleri kara yolunda seyrederken, resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?
    

A) Sis ışıkları
B) Park ışıkları
C) Yakını gösteren ışıklar
D) Acil uyarı ışıkları

28. Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
    

A) 1 - 2 - 3
B) 2 - 1 - 3
C) 3 - 1 - 2
D) 3 - 2 - 1

29. Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?    

A) Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri
B) Yol boş olsa bile iki şeridi birden kullanmamaları
C) Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları
D) Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri

30. Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir?   

A) İnmiş bariyer varsa geçide girmeli
B) Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı
C) Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli
D) Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde uygun hızla geçmeli

31. Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?    

A)
B)
C)
D)

32. Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?     

A) Sahibi değiştiğinde
B) Sigorta süresi bittiğinde
C) Tescil belgesi değiştirildiğinde
D) Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında

33. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?
    

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

34. Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?     

A) Kötü koku yayması
B) Çirkin görünüm arz etmesi
C) Toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilir hâle getirilmesi
D) Hastalık bulaştıran zararlıların üremesine sebep olması
MOTOR TESTİ
 

35. Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?     

A) Marş sistemi
B) Yakıt sistemi
C) Direksiyon sistemi
D) Ateşleme sistemi

36. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?     

A) Motorin
B) Benzin
C) Antifriz
D) Gaz yağı

37. I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü
Yukarıdakilerden hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?
   

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

38. Hangisi, benzinli motorlarda silindire alınmış olan karışımın sıkıştırma zamanı sonunda tutuşturulabilmesi için gerekli olan elektrik kıvılcımını çıkarır?   

A) Flaşör
B) Buji
C) Enjektör
D) Regülatör

39. Nemli havalarda veya yıkama sonrasında benzinli aracın motoru zor çalışıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?    

A) Motora yağ eklenir.
B) Far ampulleri değiştirilir.
C) Arka cam rezistansı çalıştırılır.
D) Buji kabloları ve bobin kurutulur.

40. Aşağıdakilerden hangisi motora giren havayı temizler?     

A) Su filtresi
B) Yağ filtresi
C) Hava filtresi
D) Benzin filtresi

41. Aşağıdakilerden hangisi enjektör arızasının bir sonucudur?

A) Motorun zor çalışması
B) Motorun iyi soğutulamaması
C) Yağ lambasının motor çalışınca sönmemesi
D) Şarj lambasının motor çalışınca sönmemesi

42. Marşa basıldığında marş motoru çalışmaz ve farlar da yanmaz ise, sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Bujilerin arızalanması
B) Yağ pompasının arızalanması
C) Akü kutup başlarının gevşemesi
D) Benzin otomatiğinin arızalanması

43. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

A) Fren balatalarının aşınması
B) Karter contasının yırtılması
C) Hava filtresinin kirlenmesi
D) Rot ayarının bozulması

44. Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar?

A) Soğutma sistemi
B) Ateşleme sistemi
C) Aydınlatma sistemi
D) Göstergeler sistemi

45. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?


A) Karterdeki yağ miktarını
B) Depodaki yakıt miktarını
C) Soğutma suyu sıcaklığını
D) Radyatördeki su seviyesini

46. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?


A) Alternatörün şarj etmediğini
B) Emniyet kemerinin takılmadığını
C) Motor yağ basıncının düştüğünü
D) Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini

47. Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A) Aynı amperde yenisi ile değiştirilir.
B) Daha küçük amperde sigorta ile değiştirilir.
C) Daha büyük amperde sigorta ile değiştirilir.
D) Herhangi bir amperde sigorta ile değiştirilir.

48. Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?

A) Kabin
B) Başlık
C) Sigorta tablası
D) Gösterge paneli

49. Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?

A) Amortisör
B) Diferansiyel
C) Direksiyon
D) Kilometre sayacı

50. Aşağıdakilerden hangisi aracın süspansiyon sisteminde yer alır?

A) Şaft
B) Debriyaj
C) Diferansiyel
D) Amortisör

 NOT : Testi bitirdiğinizde ın yanlarında göreceğiniz; D : Doğru | Y : Yanlış  ifade eder.