Yukarı

08 ŞUBAT 2014 MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI DENEME TESTİ

Sınavda toplam 50 soru sorulmuştur. Sınavda başarılı olabilmeniz için 70 üzerinde puan almalısınız.

İLK YARDIM BİLGİSİ

1. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?

A) Yaralıları belirlemek
B) Yaralıları araçtan çıkarmak
C) Kazayı yetkililere haber vermek
D) Kendisinin ve yaralıların güvenliğini
sağlamak

2. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

 
A) Pazı kemiği
B) Kaval kemiği
C) Kaburga kemiği
D) Uyluk kemiği

3. Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor.
Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?

A) Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması
B) Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi
C) Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışması
D)Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışması

4. Karın bölgesinde iç kanama olduğu düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A) Şoka karşı önlem alınması
B) Ağzından bol sıvı verilmesi
C) Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
D) Yaşamsal bulgularının incelenmesi

5. Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

A) Diz ile kalça arası
B) Ayak bileğinin alt kısmı
C) Ayak bileğinin üst kısmı
D) Diz kapağının olduğu bölge

6. Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

A) Şok
B) Koma
C) Hâlsizlik
D) Zehirlenme

7. Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

A) Saç dökülmesi
B) Bedensel aktivitede artma
C) Ağızdan köpüklü kan gelmesi
D) Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç

8. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilincini kaybeden
B) Açık karın yarası olan
C) Solunum zorluğu olan
D) Ayak bileğinde çıkık olan

9. Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?

A) Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek
B) Kapalı kırıkların açık kırık hâline gelmesini sağlamak
C) Kırığın her yöne hareket etmesini sağlamak
D) Yeni kırıkların oluşmasını engellemek

10. Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

A) Tıbbi birimleri haberdar etmek
B) Kazazedenin bilincini açık tutmaya çalışmak
C) Kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak
D) Kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra soğuk tutmak

11. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
B) Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
C) Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
D)  Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.

I- Yanıklar
II- Kas krampları ve kırıklar
III- Kalp ve solunum durması
12.Yukarıda verilenlerden hangileri elektrik çarpması sonucu oluşabilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

13. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A) Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
B) Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
C) Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
D) Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ
 

14. Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?

A) Sürücü
B) Şoför
C) İşleten
D) Araç sahibi

15. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir?

 
A) Yolda bakım çalışması olduğunu
B) İleride hemzemin geçit bulunduğunu
C) Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
D) Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu

16. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

A) Dur işareti

B) Geç işareti

C) Yavaşlatma işareti

D) Hızlandırma işareti

17. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Banketten gitmeli
B) Takip mesafesini artırmalı
C) Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
D) Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli

18. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A) Kavşağa
B) Tali yola
C) Köprüye
D) Demir yoluna

19. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Yaya yolunu
B) Yaya geçidini
C) Yola yayanın çıkabileceğini
D) Yola yayanın giremeyeceğini

20. Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

A)
B)
C)
D)

21. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri, 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

A) 2,5
B) 3,5
C) 4,5
D) 5,5

22. Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?   

 

A) İki yönlü kara yolu olduğu
B) Öndeki aracın geçilebileceği
C) Diğer şeride geçilemeyeceği
D) Çizginin yolda ayırıcı görev yaptı

23. Kara yollarında araçların seyretmelerine izin verilen en üst hız sınırına ne denir?    

A) Azami hız
B) Seyir hızı
C) Asgari hız
D) Uygun hız

24. 70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

A) 25
 
B) 35
  
C) 45
 
D) 55
 

25. Kontrolsüz kavşakta sola dönmek isteyen sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?    

A) Yolun sağına yanaşmalı
B) Arkadan gelen araçlara yol vermeli
C) Sağdan gelen araçlara yol vermeli
D) Karşıya geçecek yayaları uyararak geçmelerini engellemeli

26. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?    

A) 1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
B) 1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
C) 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
D) 1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi

27.
1- Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek
2- Sola dönüş lambası ile işaret vermek
3- Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek
4- Sağa dönüş lambası ile işaret vermek
Araç geçme ile ilgili yukarıda verilen kurallar hangi sıra ile uygulanmalıdır?
   

A) 1 - 2 - 3 - 4
B) 2 - 1 - 3 - 4
C) 2 - 3 - 1 - 4
D) 3 - 4 - 1 - 2

28. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen aracın sürücüsü ne yapmalıdır?    

A) Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı
B) Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı
C) Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli
D) Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı

29. Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?    

A) Sis ışıklarını
B) Acil uyarı ışıklarını
C) Uzağı gösteren ışıkları
D) Yakını gösteren ışıkları

30. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

    

A) Korna çalıp yayayı uyarması
B) Geçiş hakkını yayaya vermesi
C) Geçiş hakkını kendisinin kullanması
D) Bulunduğu şeridin sağına yaklaşması

31. I- Trafik kurallarına uymaları
II- Aceleci ve dikkatsiz olmaları
III- Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları
Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri trafik kazalarının azalmasına katkı sağlar?    

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

32. B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?     

A)
B)
C)
D)

33. I- Reflektör II- İlk yardım çantası III- Yangın söndürme cihazı Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?     

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

34. Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?     

A) Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi
B) Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması
C) Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması
D) Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması
MOTOR TESTİ
 

35. Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?     

A) Hava yastığı
B) Alaşımlı jant
C) Açılabilir tavan
D) Elektrikli koltuk

36. Aşağıdakilerden hangisi egzoz manifoldunun görevidir?    

A) Egzozdan çıkan gaz miktarını azaltmak
B) Silindirdeki yanmış gazın egzoz borusu ve susturucu yolu ile dışarı atılmasını sağlamak
C) Su kanallarında paslanma ve kireçlenmeyi önlemek
D) Silindire alınan yakıt-hava karışımını ayarlamak

37. Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?    

A) Hidrolik yağı
B) Sadece hava
C) Yakıt-hava karışımı
D) Sadece yakıt

38. Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisi yapılır?    

A) Antifriz ilave edilir.
B) Plakaları temizlenir.
C) Suyu boşaltılıp yağlanır.
D) Kutup başlarının oksitleri temizlenir.

39. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?     

A) Yağ filtresi
B) Hava filtresi
C) Yakıt filtresi
D) Polen filtresi

40. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur?

A) Isıtma bujisinin arızalı olması
B) Hararet müşirinin arızalı olması
C) Enjeksiyon basıncının yüksek olması
D) Besleme pompasının fazla yakıt göndermesi

41.  Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir?

A) Motoru çalışma sıcaklığında tutmak
B) Motora ilk hareketi vermek
C) Araca ilk hareketi vermek
D) Aküyü şarj etmek

42. Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Motor devir göstergesi
B) Hararet göstergesi
C) Yakıt göstergesi
D) Yağ göstergesi

43. Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şarj göstergesi
B) Yakıt göstergesi
C) Hararet göstergesi
D) Fren hidroliği göstergesi

44. Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?

A)
B)
C)
D)

45. Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

A) Sis lambaları
B) Park lambaları
C) İç aydınlatma lambaları
D) Fren lambaları

46. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

A)
B)
C)
D)

47. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?

A) Direksiyonun titremesi
B) Sürüş konforunun artması
C) Motor yakıtına yağ karışması
D) Fren disk yüzeyinin çabuk soğuması

48. Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?

A) Balataların ıslanması
B) Motor yağının kirlenmesi
C) Araç lastiklerinin yeni olması
D) Disk veya kampana yüzeylerinin bozuk olması

49. Aşağıdakilerden hangisinin aşınması direksiyon boşluğunun fazlalaşmasına neden olur?

A) Pistonların
B) Rot başlarının
C) Krank milinin
D) Vites kutusunun

50. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin elemanıdır?

A) Şaft
B) Direksiyon
C) Helezon yaylar
D) Vites kutusu

 NOT : Testi bitirdiğinizde soruların yanlarında göreceğiniz; D : Doğru | Y : Yanlış  ifade eder.