Yukarı

STAJYER EHLİYET SİSTEMİ

Resmi Gazete 17/04/2015 Tarih ve 2939 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği Değişikliği
ile STAJYER EHLİYET Sistemi Kabul edilmiştir. 01/01/2016 Tarihi itibariyle yeni ehliyetler verilmeye başlanacaktır.

 


 

ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir
M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl; C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri ise 5 yıl geçerlidir.

Sürücü belgeleri süreli olarak verilir. Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanan sürücüye 343 TL   idari para cezası verilir ve sürücü belgesi geri alınır. Dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile yönetmelikte belirtilen süre ve şartlara aykırı olarak araç kullananlar hakkında her seferinde 343 TL idari para cezası verilir.

Belirlenen süre içinde değiştirilmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılır. Ancak başvuru halinde ,  gerekli harçlar ve indirimsiz değerli kağıt bedeli ödendikten sonra kendilerine geçersiz sayılan sürücü belgesinin karşılığı olan yeni sürücü belgesi verilir.

Aday sürücülük süresi içerisinde;

a) Trafik ışıklarının 3 kez ihlal edilmesi,

b) Uyuşturucu alarak araç kullanması nedeniyle sürücü belgelerinin geri alınması,

c) Hız sınırlarının üç kez ihlal edilmesi,

ç) Sağa sola dönüş ve manevra kurallarını üç kez ihlal edilmesi,

d) Yaya ve okul geçidi kurallarını üç kez ihlal edilmesi,

e) Koruyucu tertibatın kullanılması ile ilgili kuralın üç kez ihlal edilmesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi veya araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi veya toplam 75 ceza puanının aşılması durumunda sürücü belgesi trafik görevlilerince iptal edilir. Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunludur.”

Online Kayıt Formu

Mailiniz gönderilemedi!
Email başarıyla gönderildi!
Kısa sürede size dönüş yapacağız.Teşekkürler.
Bu alan boş geçilemez
Geçerli bir email adresi giriniz!
Sadece rakam giriniz!
Bu alanı boş geçemezsiniz<
Kod Yanlış!