14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Testimiz: 15 İlkyardım , 25 Trafik , 20 Motor sorusundan oluşmaktadır.Her konuyu kendi içersinde değerlendirme şansımız vardır.İlkyardım'dan kaç puan aldığımızı İlkyardım butonunu tıklayarak öğrenebilirsiniz. Trafik ve Motor için ait oldukları butonları tıklamanız yeterli olacaktır. Cevaplarınızın Doğru/Yanlış olduğu soru satırında belirtilecektir.              

 Hepinize başarılar dileriz

 

1.)

 Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?
A) Hastanede 
B) Olay yerinde 
C) Ambulans içinde 
D) Sağlık merkezinde 
 2.) Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda
bulunan bir organdır?
A) Kalp  
B) Mide 
C) Böbrek  
D)Karaciğer 
 3.) İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?
A)Aracın modeline 
B) Yaralıların cinsiyetlerine 
C) Yaralıların üzerinde bulunan giysilere 
D) Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına 
 

4.)

 Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?

A) Deri renginin gözlenmesi 
B) Soluk verişinin hissedilmesi 
C) Solunum sesinin dinlenmesi 
D)Solunum hareketlerinin gözlenmesi 
 5.) Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?
A)Burun kanaması olan 
B) Bulantı ve kusması olan 
C)Solunum yolu tıkalı olan 
D) Boyun omurunda zedelenme olan 
 6.) İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz.
Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?
A) Kılcal damar  
B)Atardamar 
C) Toplardamar  
D)Yırtık kanaması 
 7.) Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?
A)Kalbi duran 
B)Bilinç kaybı olan 
C)Solunum güçlüğü olan 
D)Nabız sayısı düşük olan 
 8.) Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

A)  Kasık bölgesine 
B)  Şakak bölgesine 
C) Çene altı bölgesine 
D)Köprücük kemiğinin iç kısmına 
 9.)Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

A)Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi 
B)Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi 
C)Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi 
D) Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması 
 10.) Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak 
B) Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek 
C) Solunum sıkıntısını azaltmak 
D) Kan dolaşımını yavaşlatmak 
 11.) Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
A)Eklem çevresinin şişmesi 
B) Eklemlerde görülen şekil bozukluğu 
C)Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması 
D)Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması 
 12.) Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üşümeyi engellemek 
B)Kırık bölgesini her yöne hareket ettirebilmek 
C) Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek 
D) Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemek 
 13.) Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
A)Ölmüş olan 
B)Ayağında çıkık olan 
C)Solunum zorluğu çeken 
D) Birinci derece yanığı olan 
 14.)• Hastanın serin yere alınması
• Su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi
Yukarıdaki ilk yardım uygulamaları hangi durumda yapılır?
A)Bayılma 
B)Sıcak çarpması 
C)El bileğinin burkulması 
D)Kafa ve beyin yaralanması 
 15.) İşitme yetersizliği olan sürücü adayı hangi durumda B sınıfı sürücü belgesi alabilir?
A)Belli bir hızdan fazla seyretmeme şartı ile 
B)Sadece şehir içinde araç kullanma şartı ile 
C) Araç kullanırken yanında birisini bulundurma şartı ile 
D)İşitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşma şartı ile 
 16.) Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?
A)Gabari  
B)Taşıma sınırı 
C) Dingil ağırlığı  
D)Hız sınırlayıcı 
 17.) Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A)Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli 
B)Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli 
C)Durmadan geçmeli 
D)Aracını durdurmalı 
 18.) Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 19.) Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası sürücüye neyi bildirir?

A)Bölünmüş yola gireceğini 
B)Tali yol kavşağına yaklaştığını 
C)İki yönlü yol kesimine yaklaştığını 
D)İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu 
 20.) Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Taşıt yolunun soldan daralacağını 
B) Taşıt yolunun sağdan daralacağını 
C) Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını 
D)İki yönlü yoldan tek yönlü yola yaklaşıldığını 
 

21.)

 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Geçme yasağının sona erdiğini 
B) Kamyonlar için geçme yasağının sona erdiğini 
C) Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini 
D)Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu 
 

22.)

 Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

23.)

 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

A)Yaya geçidi 
B)Bisiklet yolu 
C)Bölünmüş yol başlangıcı 
D)Trafiği hızlandırma işareti 
 

24.)

 I- Hafif para cezası
II- Sürücü belgesinin 6 ay süre ile geri alınması
III- Araç kullanmaktan men cezası
Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; yönetmelikte belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüye, birinci defada yukarıdakilerden hangileri uygulanır?
A) Yalnız I  
B) I ve II 
C) II ve III  
D) I, II ve III 
 

25.)

  Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

A)30 
B)50  
C)70  
D)80 
 

26.)

 Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

A) Yalnız 1  
B) Yalnız 3 
C)1 ve 3  
D) 2 ve 4 
 

27.)

 Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç "A" noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor.

Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir?

A)Takip mesafesini  
B)Yakıt sarfiyatını 
C)Asfalt kalitesini  
D) Motor gücünü 
 

28.)

 Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

A)1 numaralı araç 
B) 2 numaralı araç 
C) Hızı az olan araç 
D) Hızı fazla olan araç 
 

29.)

 Şekildeki 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A) 1 numaralı araca yol vermeli 
B)Geçiş hakkını kendisi kullanmalı 
C)Hızını artırarak kavşağa önce girmeli 
D)Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı 
 

30.)

 Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A)Otomobilin tali yolda olması 
B) İtfaiye aracının ana yolda olması 
C) İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması 
D) İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması 
 

31.)

 Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
A)Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar 
B)Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar 
C)Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar 
D)Geçilen aracın boyunun yarısı kadar 
 

32.)

 I- Şerit değiştirmelerde
II- Sağa ve sola dönüşlerde
III- Bir aracın geçilmesi esnasında
Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
A)Yalnız I  
B)I ve II 
C)II ve III  
D)I, II ve III 
 

33.)

 Arızalanan aracın ön ve arkasına, 150 metre mesafeden açıkça görülebilecek şekilde aşağıdakilerden hangisinin konulması zorunludur?
A)Beyaz renkte taş 
B)Yeşil ışıklı yansıtıcı 
C)Kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz 
D)Devrilmeyecek biçimde teneke veya bidon gibi malzemeler 
 

34.)

 Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A)Yakını gösteren ışıkların 
B)Uzağı gösteren ışıkların 
C)Acil uyarı ışıklarının 
D)Park ışıklarının 
 

35.)

 Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A)Hızın azaltılması 
B)Öndeki aracın geçilmesi 
C)Bariyer kapalı ise durulması 
D) Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi 
 

36.)

 Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?

A)Yavaşlamalı, gerektiğinde durup yayaya yardımcı olmalı 
B)Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmeli 
C)Etkili fren yapıp, yayanın dikkatini çekmeli 
D)Etkili şekilde korna çalmalı 
 

37.)

 Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?
A)Sürücü belgesi 
B)Araç tescil belgesi 
C)Araç imalat belgesi 
D)Motorlu araç trafik belgesi 
 

38.)

Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.
Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?
A)Ölümlü kazalarda 
B)Yaralanmalı kazalarda 
C)Maddi hasarlı kazalarda 
D)Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda 
 

39.)

 Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

40.)

 Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?
A)Duyuru  
B)Gürültü 
C)Konuşma  
D)Sesli ilan 
 

41.)

 Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
A)Şaft  
B)Motor 
C)Tekerlek  
D)Vites kutusu 
 

42.)

 Araçlarda arka camın rezistanslı (ısıtıcılı) olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Camın patlamasını önlemek 
B) Radyo ve televizyon anteni olarak kullanmak 
C)Camda oluşan donma ve buğulanmayı önlemek 
D)Cam yapışkanının cama ve gövdeye sağlam tutunmasını sağlamak 
 

43.)

 Benzinli motorlarda kullanılan buji hangi sistemin elemanıdır?
A)Şarj sisteminin 
B)Yağlama sisteminin 
C)Soğutma sisteminin 
D) Ateşleme sisteminin 
 

44.)

 Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A) Asit  
B)Alkol 
C) Saf su  
D) Antifriz 
 

45.)

 Aşağıdakilerden hangisi egzoz manifoldunun görevidir?
A)Silindirdeki yanmış gazın egzoz borusu ve susturucu yolu ile dışarı atılmasını sağlamak 
B)Su kanallarında paslanma ve kireçlenmeyi önlemek 
C)Silindire alınan yakıt-hava karışımını ayarlamak 
D)Egzozdan çıkan gaz miktarını azaltmak 
 

46.)

 Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A)Ani duruş, kalkış yapmak 
B)Devamlı düşük vites ile gitmek 
C)Devamlı büyük vites ile gitmek 
D)Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak 
 

47.)

Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

48.)

 Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorun çalışması için ilk hareketi veren parça hangisidir?

A) Alternatör  
B)Distribütör 
C) Marş motoru  
D)Şarj dinamosu 
 

49.)

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Fren hidroliğinin eksilmesi 
B)Karterde yağın kalmaması 
C)Depodaki yakıtın azalması 
D)Radyatörde antifrizin olmaması 
 

50.)

Aşağıdakilerden hangisi termostatın görevidir?
A)Motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutmak 
B)Karterdeki yağı yağ kanallarına göndermek 
C)Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak 
D)Yakıt-hava karışımını ayarlamak 
 

51.)

 Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına sebep olur?
A)Fren hidroliğinin eksilmesi 
B)Araç deposundaki yakıtın az olması 
C)Motor soğutma suyunun eksilmesi 
D)Lastiklerin hava basıncının fazla olması 
 

52.)

Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A)Yağın azalması 
B)Akünün boşalması 
C) Fren hidroliğinin bitmesi 
D)Marş motorunun arızalanması 
 

53.)

 Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A)Buji  
B)Soket 
C)Ampul  
D)Sigorta 
 

54.)

 Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?
A)Sis lambaları 
B)Park lambaları 
C)Fren lambaları 
D)İç aydınlatma lambaları 
 

55.)

 Aracın gösterge panelinde, aşağıdakilerden hangisinin yanıyor olması park lambalarının açık olduğunu bildirir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

56.)

 Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A)El freninin arızalanmasına 
B)Yakıt tüketiminin artmasına 
C)Şarj lambasının yanmasına 
D)Radyatör peteklerinin tıkanmasına 
 

57.)

 Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) sisteminin görevidir?
A) Motorun hareketini supaplara iletmek veya kesmek 
B)Motorun hareketini altenatöre iletmek veya kesmek 
C)Motorun hareketini marş motoruna iletmek veya kesmek 
D)Motorun hareketini vites kutusuna iletmek veya kesmek 
 

58.)

 I- Yol koşulları
II- Kullanım süresi
III- Fren borularının uzunluğu
Fren balatasının aşınmasında yukarıdakilerden hangileri etkilidir?
A) Yalnız I  
B) I ve II 
C) II ve III  
D) I, II ve III 
 

59.)

 Araçlarda rot ayarı yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Aracı yavaş kullanmak için 
B)Aracın hareket etmesini engellemek için 
C) Lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için 
D)Düzensiz lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için 
 

60.)

 Araçta yeni motorun alıştırılması (rodaj) döneminde aşağıdakilerden hangisine uyulmalıdır?
A)Fazla süratten kaçınılmalı 
B)Ani duruş ve kalkış yapılmalı 
C)Sürekli sert ve ani fren yapılmalı 
D)Motor yüksek devirde çalıştırılmalı 

 

cevap anahtarı