09 Ağustos 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Testimiz: 15 İlkyardım , 25 Trafik , 20 Motor sorusundan oluşmaktadır.Her konuyu kendi içersinde değerlendirme şansımız vardır.İlkyardım'dan kaç puan aldığımızı İlkyardım butonunu tıklayarak öğrenebilirsiniz. Trafik ve Motor için ait oldukları butonları tıklamanız yeterli olacaktır. Cevaplarınızın Doğru/Yanlış olduğu soru satırında belirtilecektir.              

 Hepinize başarılar dileriz

 

1.)

 Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?
A)Yaralıları belirlemek 
B)Yaralıları araçtan çıkarmak 
C)Kazayı yetkililere haber vermek 
D)Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak 
 2.) Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
A)Hücre  
B)Organ 
C)Sistem  
D)Destek doku 
 3.) Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
A)Hızlı ve aceleci davranmaya 
B)Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına 
C)Kaza yapan araca hasar verilmemesine 
D)Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine 
 

4.)

 Bak - Dinle - Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?

A)Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması 
B)Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması 
C)Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması 
D)Kaç yaralı olduğuna bakılması 
 5.)I- Ağızdan buruna
II- Silvester (Göğüsten bastırma)
III- Holger-Nielsen (Sırttan bastırma)
Ağız-burun çevresinde kanama olan yaralılarda solunum durması söz konusu ise, yukarıdaki suni solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir?
A)Yalnız I  
B) I ve II 
C)II ve III  
D)I, II ve III 
 6.) Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?
A) Burun kanamaları  
B)Atardamar kanamaları 
C) Kılcal damar kanamaları 
D)Toplardamar kanamaları 
 7.)Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A)Şok durumu 
B)Beyin kanaması 
C)Ayak bölgesinden yılan sokması 
D)Akciğer zedelenmesi ve kanaması 
 8.) Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması 
B) Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması 
C)Göğüs kemiği 6 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması 
D)Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması 
 9.) Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A)Başı sıcak su ile yıkanır. 
B)Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir. 
C) En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur. 
D)Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir. 
 10.)Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?
A)Yakıcı maddeyle temas şekli 
B)Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı 
C)Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi 
D) Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği 
 11.) Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A)Vücudun bir bölgesinde felç oluşması 
B) Nabız atışlarının sürekli hızlanması 
C)Bulantı ve kusmanın olması 
D)Vücut sıcaklığının artması 
 12.)Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
A) Sert bir zemine sırtüstü yatırmak 
B)Dik oturur şekilde pozisyon vermek 
C)Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek 
D)Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olmasını sağlamak 
 13.)Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A)Açık karın yarası olan 
B)Bilinci yerinde olmayan 
C)Ayak kemiğinde kırık olan 
D) Solunum yolu zehirlenmesi olan 
 14.) Sindirim yolu zehirlenmelerinde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?
A)Bilinci yerinde olmayan hastanın kusturulmaması 
B)Zehirlenmenin neden kaynaklandığının belirlenmesi 
C)Besin zehirlenmesi 2 saati geçmiş ise hastanın hemen kusturulması 
D)Çamaşır suyu zehirlenmelerinde hastanın kesinlikle kusturulmaması ve bol su içirilmesi 
 15.)Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Şehir içi ve dışı trafikte mecburi 
B)Şehir içi ve dışı trafikte isteğe bağlı 
C)Şehir içi trafikte isteğe bağlı, şehir dışında mecburi 
D)Şehir içi trafikte mecburi, şehir dışında isteğe bağlı 
 16.)İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
A)Yerlerinin değiştirilmesi 
B)Üzerlerine yazı yazılması 
C)Görülmelerinin engellenmesi 
D)Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi 
 17.)Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne
yapmalıdır?
A)Durmadan, dikkatli geçmeli 
B)Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı 
C)Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli 
D)Yavaşlayıp, yolu kontrol ederek geçmeli 
 18.)Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çu buğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

A) Dur işareti 
B)Dönüş işareti 
C)Yavaşlatma işareti 
D)Hızlandırma işareti 
 19.) Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A)Kaygan yola yaklaşıldığını 
B)Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini 
C)Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını 
D)Taşıt yoluna taş, kaya veya toprak düşebileceğini 
 20.) Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

A)Yolda çalışma olduğunu 
B)Yolda gizli buzlanma olabileceğini 
C)Kaza sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını 
D)Düşük banketli yol kesimine yaklaşıldığını 
 

21.)

 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?
A) 
B) 
C) 
D) 
 

22.)

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A) 
B) 
C) 
D) 
 

23.)

 Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
A) 
B) 
C) 
D) 
 

24.)

 Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
A)Diğer şeride geçemez. 
B)Önündeki aracı geçebilir. 
C)Takip mesafesini azaltabilir. 
D)Sol şeritte sürekli seyredebilir. 
 

25.)

Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadırlar?
A)Trafik görevlisine 
B)Işıklı trafik işaret cihazına 
C)Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına 
D)Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına 
 

26.)

Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
A)80 
B)90  
C)110  
D)120 
 

27.)

 110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç
metre olmalıdır?
A)65  
B)60  
C)55  
D)50 
 

28.)

Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
A)Şerit değiştirmelerde 
B)Sürücülere "geç" mesajının verilmesinde 
C)Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde 
D)Bir aracın geçilmesi esnasında 
 

29.)

Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli

A)Yalnız I  
B)I ve II 
C)II ve III  
D)I, II ve III 
 

30.)

Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

A)Yaya  
B)Traktör 
C)Otomobil  
D)Motosiklet 
 

31.)

Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A)1 numaralı aracın sola dönüş yapması 
B)3 numaralı aracın sola dönüş yapması 
C)2 numaralı aracın sağa dönüş yapması 
D)1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi 
 

32.)

Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?
A)Olduğu yerde hemen durmalı 
B)Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli 
C)Işıklı trafik işaretine uymalı 
D)Geriye dönerek beklemeli 
 

33.)

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A)Birkaç defa selektör yaparak 
B)Acil uyarı ışıklarını yakarak 
C)Birkaç defa korna çalarak 
D)Dönüş ışıklarını yakarak 
 

34.)

Gündüzleri çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse, üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır?
A)1  
B)1,5  
C)2  
D)2,5 
 

35.)

Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir?
A)Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde uygun hızla geçmeli 
B)Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli 
C)Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı 
D)İnmiş bariyer varsa geçide girmeli 
 

36.)

Aşağıdakilerden hangisinde araç sürücüsünün emniyet kemeri kullanması zorunludur?
A)Motosiklet 
B)İş makinesi 
C)Hususi otomobil 
D)Lastik tekerlekli traktör 
 

37.)

 Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A)Sahibinin değişmesi hâlinde 
B)Motorun bakımdan geçirilmesi hâlinde 
C)Sürücüsü veya işleticisinin değişmesi hâlinde 
D)Kazaya karışması sonucunda yetkili görevli tarafından gerekli görülmesi hâlinde 
 

38.)

Ölümcül trafik kazasına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekir?
A)Yolu trafiğe açmaları 
B)İlk yardım önlemlerini almaları 
C)Araçların yerlerini değiştirmeleri 
D)Kaza tespit tutanağı düzenlemeleri 
 

39.)

Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?
A)Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek 
B)Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek 
C)Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak 
D)Seyir hâlindeyken elindeki cep telefonu ile konuşmak 
 

40.)

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?
A)Çevre  
B)Çevre hakkı 
C)Çevre koruma  
D)Çevre düzen 
 

41.)

Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
A)ABS fren 
B)Hafızalı koltuk 
C)Otomatik hız kontrol 
D)Hava yastığı (Airbag) 
 

42.)

Yanmış gazları, yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A)Karbüratör  
B)Emme supabı 
C)Egzoz manifoldu 
D)Emme manifoldu 
 

43.)

Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?
A)Hidrolik yağı 
B)Sadece hava 
C)Sadece yakıt 
D)Yakıt-hava karışımı 
 

44.)

Hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler?
A)Buji  
B)Distribütör 
C)Ateşleme bobini 
D)Kontak anahtarı 
 

45.)

Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında ilk önce hangi kabloyu sökmek gerekir?
A)Şarj kablosunu 
B)Marş kablosunu 
C)Eksi (-) kutup kablosunu 
D)Artı (+) kutup kablosunu 
 

46.)

Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?
A)Far ayarının bozulması 
B)Hava filtresinin kirli olması 
C)Fren balatalarının aşınması 
D)Vantilatör kayışının sıkı olması 
 

47.)

Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?
A)Isıtma bujisi ikaz ışığı 
B)El freni çekili ikaz ışığı 
C)Yağ basıncı ikaz ışığı 
D)Akü şarj ikaz ışığı 
 

48.)

Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir?

A)Aküyü şarj etmek 
B)Araca ilk hareketi vermek 
C)Motora ilk hareketi vermek 
D)Motoru çalışma sıcaklığında tutmak 
 

49.)

 Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir?
A) 
B) 
C) 
D) 
 

50.)

Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A)Şarj göstergesi 
B)Yakıt göstergesi 
C)Hararet göstergesi 
D)Fren hidroliği göstergesi 
 

51.)

 I- Termostatın arızalanması
II- Devridaim pompasının arızalanması
III- Radyatör üzerinde bulunan fan müşiri nin arızalanması
Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?
A)Yalnız I  
B)I ve II 
C) II ve III  
D) I, II ve III 
 

52.)

Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?
A) 
B) 
C) 
D) 
 

53.)

Resimde görülen seyir hâlindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların aniden yanması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A)Aracın sola döneceğini 
B)Aracın sağa döneceğini 
C)Araçta frenleme yapıldığını 
D)Aracın geri gelmekte olduğunu 
 

54.)

 Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?
A) 
B) 
C) 
D) 
 

55.)

Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)Kavramanın tam ayırmaması 
B)Gaz pedalına tam basılmaması 
C)Fren pedalına tam basılmaması 
D)Lastik hava basıncının düşük olması 
 

56.)

 Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir?
A)Direksiyonun titremesi 
B)Sürüş konforunun artması 
C)Motor yakıtına yağ karışması 
D)Fren disk yüzeyinin çabuk soğuması 
 

57.)

Araç çalıştırılıp hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Jikle çekilidir. 
B)El freni çekilidir. 
C)Motor yağı eksiktir. 
D) Lastik hava basıncı fazladır. 
 

58.)

Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?
A)Balataların ıslanması 
B)Motor yağının kirlenmesi 
C)Araç lastiklerinin yeni olması 
D)Disk veya kampana yüzeylerinin bozuk olması 
 

59.)

Aşağıdakilerden hangisinin aşınması direksiyon boşluğunun fazlalaşmasına neden olur?
A)Pistonların  
B)Krank milinin 
C)Rot başlarının  
D)Vites kutusunun 
 

60.)

Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin elemanıdır?
A)Şaft  
B)Direksiyon 
C)Vites kutusu  
D)Helezon yaylar 

 

cevap anahtarı